Prawo

ü       Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. DOCUstawa o spółdzielniach socjalnych

ü       Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze PDF Ustawa z dnia 16 września Prawo spółdzielcze

ü       Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej PDFwzory dok

ü       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego... PDFrefundacja1

ü       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego... PDFrefundacja2