Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej

             Kurs wsparciem obejmie 20 osobową grupę, z której każdy uczestniczyć będzie w 80 godzinach kursu. Uczestnikom kursu wypłacone zostanie stypendium godzinowe oraz zwrócone zostaną koszty dojazdu na kurs.
             Kurs przyczyni się do podniesienia kwalifikacji osób w nim uczestniczących, a przez to zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia.