Poradnictwo zawodowe

             Zadanie to realizowane będzie w początkowym etapie realizacji projektu poprzez objęcie indywidualnym poradnictwem wszystkich uczestników projektu. Wsparcie świadczone będzie przez doradców zawodowych, którzy zdiagnozują preferencje zawodowe wszystkich osób, pomogą w określeniu zainteresowań i umiejętności zawodowych oraz w wyborze kolejnej formy wsparcia w ramach realizacji projektu - skierowania do uczestnictwa w kursie bądź stażu.