Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych

             Pierwszy etap realizacji projektu, zadaniem objęci zostaną wszyscy uczestnicy projektu, zorganizowane zostanie 6 grup warsztatowych, z których każda uczestniczyć będzie w czterogodzinnym doradztwie.
             Warsztaty te przyczynić się mają do przygotowania osób w nich uczestniczących do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz pełnienia różnych ról społecznych, a także ukazania w jaki sposób nawiązywać więzi społeczne.