Poradnictwo psychologiczne

             Zadanie to realizowane będzie w stosunku do wszystkich odbiorców projektu, w wymiarze trzech godzin poradnictwa psychologicznego dla każdego z uczestników.
             Poradnictwo psychologiczne ma doprowadzić do integracji społecznej, pomóc beneficjentom - osobom bezrobotnym powrócić na rynek pracy, zwiększyć samoocenę i wiarę w siebie odbiorców zadania.
               Zadanie realizowane w I etapie trwania projektu.