Staże

             W ramach tego zadania 33 osoby skierowane zostaną na 10 miesięczny staż, który ma na celu zdobycie nowych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.
             Za okres odbywania stażu osoby otrzymają stypendium stażowe, a także zwrot kosztów dojazdu.