Uprawnienia E (dostepne w 2010 roku)

             Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego z zakresu montażu, remontów, obsługi, konserwacji i prac kontrolno – pomiarowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych w celu zdobycia kwalifikacji do samodzielnego wykonywania w/w czynności.