Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Zjazd Delegatów OZRSS

17 października 2008 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu odbył się Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. W obradach uczestniczyło 10-ciu członków OZRSS reprezentujących następujące spółdzielnie socjalne:

 1. Aneta Englot - Spółdzielnia Socjalna "Konar" Tarnobrzeg,
 2. Małgorzata Gil - Małopolska Spółdzielnia Socjalna Kraków,
 3. Bożena Palonka - Spółdzielnia Socjalna "Dragon" Zamość,
 4. Marcin Juszczyk - Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna,
 5. Józef Kłosiński - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo" Kędzierzyn-Koźle,
 6. Władysław Trybulski - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Sprawa" Radom,
 7. Ryszard Kozanecki - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Piątka" Łódź,
 8. Janusz Więcek - Krakowska Spółdzielnia Socjalna "Vifenix" Kraków,
 9. Jacek Gąsowski - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares" Kielce,
 10. Jerzy Lamprecht - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" Wrocław.

W obradach uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Krzysztof Strzałkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie,
 • Elżbieta Wędzonka - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu,
 • Aneta Fijałkowska - Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu,
 • Janusz Wojcieszek-Łyś - Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu,
 • Zbigniew Sandomierski - Prezes Spółdzielni Socjalnej Osób Niepełnosprawnych "Panaceum" w Radomiu,
 • Marcin Dziewit - Czlonek WSS "Wspólna Sprawa" w Radomiu.

Delegaci Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych pragną w szczególny sposób złożyć serdeczne podziękowania gospodarzom miejsca obrad - przedstawicielom WUP w Radomiu oraz p. Władysławowi Trybulskiemu z Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "Wspólna Sprawa" z Radomia za modelowe zorganizowanie spotkania.

Zjazd podjął wiele wniosków i uchwał koniecznych do rozwoju działalności OZRSS i efektywniejszych działań Związku.
W wyniku głosowania wybrano następujące władze Związku:

Do 7-osobowej Rady Nadzorczej OZRSS wybrani zostali:

 • Jerzy Lamprecht (Przewodniczący) - Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" z Wrocławia,
 • Jacek Gąsowski (Z-ca Przewodniczącego) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares" z Kielc,
 • Mirosław Możdżeń (Sekretarz) - Spółdzielnia Socjalna "Dobry Początek" z Mikołowa,
 • Bożena Palonka (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Dragon" z Zamościa,
 • Adam Polak (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gorliczanin" z Gorlic,
 • Władysław Trybulski (Członek) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Sprawa" z Radomia,
 • Jan Błaut (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Jedność" z Chorzowa.

W skład 3-osobowego Zarządu OZRSS weszli:

 • Marcin Juszczyk (Prezes) - Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna,
 • Józef Kłosiński (Z-ca Prezesa) - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo" Kędzierzyn-Koźle,
 • Aneta Englot (Członek) - Spółdzielnia Socjalna "Konar" Tarnobrzeg.

Delegaci wytypowali swoich przedstawicieli na IV Kongres Spółdzielczości który odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 listopada 2008 roku:

 • Aneta Englot - Spółdzielnia Socjalna "Konar" Tarnobrzeg,
 • Jacek Gąsowski - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ares" z Kielc,
 • Marcin Juszczyk - Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna.


W imieniu władz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, zawiązanego w dniu 22 czerwca 2007 r. w Byczynie, z satysfakcją pragniemy poinformować, że w dniu 23 listopada 2007 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Organizacji Społecznych i Zawodowych pod numerem KRS: 0000292252, a tym samym związek nabył osobowość prawną.

Inicjatywa powołania OZRSS jest rezultatem postulatów reprezentantów Spółdzielni Socjalnych z terenu całej Polski, a także instytucji zaangażowanych w rozwój spółdzielczości socjalnej, jest kolejnym ogniwem wzmacniającym rozwój spółdzielni socjalnych w naszym kraju. Jesteśmy przekonani, iż powstanie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych stworzy skuteczne możliwości na rzecz promocji i wspierania idei gospodarki społecznej poprzez działania w zakresie szeroko rozumianej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym sojusznikom - instytucjom rządowym i samorządowym, organizacjom III sektora, reprezentantom wyższych uczelni - za niezwykle cenny wkład w proces konsolidacji młodego ruchu spółdzielczości socjalnej.

W imieniu władz OZRSS:

Jacek Imioła - Prezes Zarządu
Marcin Juszczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Lamprecht - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Więcej informacji na stronie: www.ozrss.promotion.org.pl 


POWOŁANO OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
 
22 czerwca 2007 roku w Sali Urzędu Miejskiego w Byczynie (woj.opolskie) odbyło się zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawiciele 19 spółdzielni socjalnych z całej Polski powołali do życia Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, którego celem ma być m.in.:

-        promocja i wspieranie idei społecznej spółdzielczości socjalnej,

-        działanie na rzecz szeroko rozumianej reintegracji społecznej,

-        zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom socjalnym pomocy w ich działalności statutowej.


Przedmiotem działalności OZRSS będzie także:  

- współdziałanie w doskonaleniu samorządu spółdzielczego oraz współpraca z samorządami gospodarczymi,

- reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni socjalnych wobec organów administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego,

- przeprowadzanie lustracji spółdzielni socjalnych na preferencyjnych zasadach,

- pozyskiwanie i alokacja publicznych środków krajowych i zagranicznych.


Sojusznikami powołania Związku były takie instytucje jak:

1.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
2.Krajowa Rada Spółdzielcza,
3.Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Administrator PRR "Tu jest praca",
4.Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
5.Urząd Miejski w Byczynie,
6.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i     Przedsiębiorczości Lokalnej “WAMA-COOP” z Olsztyna.


 W wyniku głosowania Prezesem Związku został Jacek Imioła (Spółdzielnia Socjalna „Pomocna dłoń” z Sosnowca), a w skład Rady Nadzorczej wybrani zostali:

-        Marcin Juszczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej (Spółdzielnia Socjalna Handlowo- Usługowo- Produkcyjna w Byczynie),

-        Jerzy Lamprecht, Z- ca Przewodniczącego RN (Spółdzielnia Socjalna WWWPromotion z Wrocławia),

-         Mirosław Możdżeń, Sekretarz RN,

-        Adam Polak, Władysław Trybulski, Jan Błaut, Jacek Gąsowski, członkowie RN.

 

 

W spotkaniu założycielskim wzięli również udział zaproszeni goście :

 1. prof. Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej, PRR „Tu jest praca”,
 2. Eugeniusz Wycisło, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji Nadzwyczajnej ds. zmian w Ustawie o spółdzielniach socjalnych,
 3. Alfred Domagalski, Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej,
 4. Cezary Miżejewski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 5. Mariusz Denisiuk, Paulina Chodyra, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,
 6. Andrzej Stachowiak, Urząd Marszałkowski we Wrocławiu,
 7. Piotr Wołkowiński, REVES Europejska Sieć Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej.

Relacja ze Zjazdu TVP3 Opole:
ww6.tvp.pl/3324,20070623515701.strona