I Regionalna Konferencja Gospodarki Społecznej

I Regionalna Konferencja Gospodarki Społecznej: „Aktorzy lokalni na rzecz inicjatyw prorozwojowych. Przegląd najlepszych praktyk współpracy”.
 
18 czerwca 2007 roku w Proslicach k. Byczyny odbyła się pierwsza Regionalna Konferencja Gospodarki Społecznej w ramach projektu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu jest praca”. Współorganizatorem konferencji poza Administratorem Projektu – Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, była Gmina Byczyna, którą reprezentował Burmistrz Byczyny Pan Ryszard Grüner.

Celem Konferencji była prezentacja i promocja wśród zaproszonych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, dobrych przykładów w zakresie tworzenia i realizacji polityki społeczno-gospodarczej. Miejscem Konferencji była Gmina Byczyna, która sama jest najlepszym przykładem dobrej współpracy samorządu z organizacjami III sektora i instytucjami gospodarki społecznej.

 

W pierwszej części Konferencji, po krótkim wprowadzeniu dotyczącym czym jest III sektor i gospodarka społeczna w Polsce przez prof. Ewę Leś, Kierownika Projektu „Tu jest praca”, prof. Agata Zagorowska z Politechniki Opolskiej przedstawiła sytuację społeczno-ekonomiczną w województwie opolskim. Elżbieta Gabryś, Dyrektor PUP w Kluczborku omówiła współpracę Urzędu Pracy  z podmiotami gospodarki społecznej na terenie powiatu kluczborskiego. Podsumowaniem pierwszej części była prezentacja doświadczeń miasta Byczyny we współpracy z organizacjami III sektora, którą przedstawił Burmistrz Byczyny Ryszard Grüner.

 

W drugiej części odbyła się sesja plenarna poświęcona przeglądowi dobrych praktyk współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej, w której jako prelegenci wzięli udział: Paweł Wąsiak z Centrum Integracji Społecznej w Byczynie, Marcin Juszczyk ze Spółdzielni Socjalnej Handlowo-Usługowej w Byczynie, Andrzej Pyziak z Fundacji „Górna Prosna”, Janusz Cholewiński z Hospicjum im. Św. Ojca Pio, Bolesław Gierczyk ze Stowarzyszenia Popierania Zaradności Życiowej, Przedsiębiorczości i Pomocy Wzajemnej oraz Karol Grzyb z  Oddziału OSP w Byczynie.

 

W ostatniej, trzeciej części Piotr Wołkowiński z Europejskiej Sieci Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej omówił znaczenie współpracy władz lokalnych i liderów obywatelskich w budowaniu społecznie odpowiedzialnego terytorium. Ostatnim przykładem dobrej praktyki – tym razem z Wielkopolski – było zaprezentowane przez Jarosława Południkiewicza osiedle dostępnego budownictwa Darzbór w Poznaniu, które zostało omówione w kontekście partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych.

 

Na zakończenie Konferencji jej uczestnicy w tym Wicemarszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy, Burmistrz Byczyny Ryszard  Grüner oraz Koordynator PRR „Tu jest praca” prof. Ewa Leś, podpisali deklarację w sprawie rozwoju gospodarki społecznej.

 

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, na którą wszystkich zaproszonych gości Konferencji zaprosił Burmistrz Byczyny. Kolacja została przygotowana przez Opolskie Bractwo Rycerskie, a w skład menu wchodziły tradycyjne potrawy z regionu Opolszczyzny.

 

W październiku 2007 roku, odbędzie się II Regionalna Konferencja, która tym razem zostanie zorganizowana w Olsztynie.

 

Konferencja odbyła się pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

Relacja z Konferencji w TVP3 Opole.
http://ww6.tvp.pl/2872,20070618513672.strona

Uczestnicy i organizatorzy Konferencji
  treść deklaracji na rzecz wspierania gospodarki społecznej.doc