Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie

Granty dla Spółdzielni Socjalnych w woj. opolskim

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej z siedzibą w Polanowicach wspólnie z Partnerem projektu - Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej "BARKA" w Strzelcach Opolskich dnia 20 czerwca 2008 r. ogłosił otwarty konkurs o granty dla nowo utworzonych spółdzielni socjalnych oraz spółdzielni socjalnych, które zrestrukturyzowały lub restrukturyzują swój dotychczasowy profil działalności społeczno-gospodarczej, a także udziela pożyczek na: zakup materiałów i narzędzi, opłatę składek, wadium. Informacje dotyczące zasad konkursu, wniosek konkursowy oraz wzory załączników, znajdują się na stronie internetowej
Gminy Byczyna.

Nagroda dla OWSS Byczyna

W ramach Konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "DOBRA PRAKTYKA AKTYWNYCH FORM POMOCY", Rada Pomocy Społecznej dnia 31 marca 2008 roku wyróżniła nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej OWSS Byczyna przy Urzędzie Miasta Byczyna w obszarze: "Ośrodki Wsparcia Spółdzielni Socjalnych oraz spółdzielnie socjalne - alternatywne miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
Źródło informacji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej