Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej

Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej

Projekt: Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego

Projekt zakłada wsparcie szkoleniowo - doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie finansowe na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Przewidziano dla osób bezrobotnych 42 bezzwrotne, jednorazowe dotacje inwestycyjne w kwocie do 20.000 zł/osobę. Osoby zakwalifikowane do projektu oprócz dotacji inwestycyjnej będą mogły ubiegać się o:

- tzw. wsparcie pomostowe - 42 dotacje (wsparcie finansowe do 1200 zł/m-c przyznawane na okres 6 miesięcy, służące m.in. na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składek ZUS oraz innych kosztów mieszczących się w katalogu wydatków kwalifikowanych)

- wsparcie pomostowe przedłużone - 12 dotacji (wsparcie finansowe do 1200 zł/m-c przyznawane tym osobom, które po upływie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności udokumentują problemy finansowe. Środki te mogą zostać przeznaczone na te same cele, które zawarte są we wsparciu pomostowym).

 

Ponadto Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego, informuje o możliwości bezpłatnego skorzystania z doradztwa w zakresie:
- marketingu,
- prawa,
- księgowości,
- zarządzania,
- promocji i prowadzenia podmiotów ekonomii epołecznej.

 

Dane kontaktowe - Biuro projektu:
Polanowice 33,
46-220 Byczyna
Tel./fax. 77 4144627
biuro@inkubator.byczyna.pl

Więcej o projekcie: www.inkubator.byczyna.pl