Wypracowanie modelu współpracy jednostek samorzadu terytorialnego (JST), biznesu i podmiotów ES

       Instytucje zgłoszone do uczestnictwa w projekcie, oraz podmioty ES, w trakcie cyklicznych seminariów będą prowadziły prace nad stworzeniem strategii współpracy na rzecz rozwoju ES.  Grupy pracować będą pod okiem wykwalifikowanych moderatorów - 144 godziny seminariów roboczych. Efektem spotkań będą kolejne elementy strategii. Odbędą się również dwie wizyty studyjne do dobrze funkcjonujących ośrodków ES w Polsce, które bedą zapoznawać uczestników z najbardziej efektywnymi rozwiązaniami. Wypracowany dokument zostanie przyjęty przez uczestników, a jego realizacja będzie monitorowana co 6 m-cy. Odbędą się 2 seminaria monitoringowe. Drugie seminarium (podsumowująco-integracyjne), organizowane będzie pod koniec projektu. Będzie to seminarium  wyjazdowe, służące podtrzymaniu współpracy podmiotów.