Seminaria promujace ES i zatrudnienie w sektorze ES

Służyć mają propagowaniu ww. zagadnień, zapoznać zainteresowane sektory (JST, biznes, podmioty ES, media) z wypracowaną strategią dotyczacą rozwoju ES. Zorganizowanych zostanie 9 seminariów, dla min. 270 osób.