Partner

Stowarzyszenie IM-PULS zostało powołane 26.04.2004 r. z inicjatywy pracowników i mieszkańców DPS w Kluczborku.
W październiku tego samego roku zostało zarejestrowane jak organizacja pożytku publicznego.

Cele działalności:
-reintegracja społeczna poprzez ułatwienie dostępu do kultury
-szerzenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu
-promocja odtwórczości historycznej
-pozaszkolna edukacja społeczna i kulturalna

Cele realizowane są poprzez działalność statutową w zakresie:
-edukacji pozaszkolnej
-pomocy społecznej
-działalności związanej ze sportem i rekreacją 
-przedstawień artystycznych