Seminaria

SZANOWNI PAŃSTWO!

    Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Instytucji Rynku Pracy, Pomocy i Integracji Społecznej, Podmioty Ekonomii Społecznej oraz Przedstawicieli Biznesu do udziału w kolejnym dwudniowym seminarium w ramach cyklu poświęconego wypracowaniu strategii współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim w ramach projektu „Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej”.

W ślad za zapoznaniem Państwa z Regionalnym Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej na obecnym spotkaniu chcielibyśmy skoncentrować się na zagadnieniach związanych z budowaniem partnerstw lokalnych, współpracą trójsektorową, planowaniem strategicznym czy realizacją różnego rodzaju inicjatyw partnersko. Osobami prowadzącymi spotkanie będą przedstawiciele firmy Eurokreator z Krakowa. Specjaliści w zakresie budowania partnersw, public relations, realizatorzy projektu Szkoła Trenerów Spółdzielczych.

Spotkania odbędą się w Polanowicach (koło Byczyny) i Brzegu w dniach 20-21.12.2011 roku, w godz. 830 – 1500 (zajęcia warsztatowe).

Jednocześnie zapraszamy uczestników seminarium do wzięcia udziału w wizycie studyjnej, która uzupełni zajęcia teoretyczne wiedzą praktyczną. Wizyta studyjna odbędzie się 28-29.12.2011 r. W ramach wizyty udamy się do Bystrzycy Kłodzkiej w celu ukazania roli współpracy lokalnej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Prosimy o udział osób, które uczestniczyły w pierwszym spotkaniu, jak również przedstawicieli podmiotów / instytucji którzy widzą potrzebę stworzenia strategii współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, więcej informacji, programy, formularze zgłoszeniowe pod nr Tel. 77 414 45 11, stronie: www.spoldzielnia.byczyna.pl

 

 Wszelkie wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne!

 Pliki do pobrania:
 

 Adres seminarium w Brzegu:
Brzeskie Centrum Handlowe MARKO, budynek "C"
ul. Trzech Kotwic 11- wejście od "tyłu",czyli od strony hali targowej)

 

info semi0001.jpeg

 


 

zaproszenie0001.jpeg
 
 

 

Aktualne terminy spotkań seminaryjnych z Cezarym Miżejewskim
Seminaria są podzielone na trzy jedenastoosobowe  grupy robocze, które odbędą trzy dwudniowe spotkania w trzech Powiatach- Brzeskim, Namysłowskim i Kluczborskim.
Grupa 1 -         08-09 sierpnia w Brzegu
Grupa 2 -        21-22 lipca w Polanowicach k. Byczyny (siedziba  Centrum Integracji Społecznej „CISPOL”, Polanowice 94, 46-220 Byczyna)
Grupa 3 -         28-29 lipca w Namysłowie
Organizator zapewnie zwrot kosztów dojazdu na seminaria.
Obszar  realizacji projektu
·         Powiat Kluczborski
Gminy: Byczyna, Wołczyn,
·         Powiat Oleski
Gmina Gorzów Śląski
·         Powiat Namysłowski
Gminy: Wilków, Domaszowice, Świerczów, Pokój
·         Powiat Brzeski
Gminy: Lubsza, Lewin Brzeski, Grodków
·         Powiat Nyski
Gminy: Kamienniki, Pakosławice, Korfantów, Otmuchów, Paczków
·         Powiat Prudnicki
Gmina Prudnik
·         Powiat Głubczycki
Gminy: Głubczyce, Branice, Baborów
·         Powiat Opolski
Gminy: Niemodlin, Tułowice

Formularze zgłoszeniowe:
DOCformularz zgł. semianrium - przedstawiciele podmiotow ekonomii społecznej.doc
DOCformularz zgł. seminarium - JST, instytucje rynku pracy, biznes.doc
termin składania formularzy do dwóch dni przed terminem seminarium.


Program spotkań

Zajęcia odbywać się będą w godz. 9 - 15 (z uwzględnieniem przerw)

         Tematyka zajęć (obejmująca dwa dni):
   1. Wprowadzenie do zajęć (przedstawienie tematyki);

   2. Ekonomia społeczna – podstawowe problemy na przyszłość; Perspektywa 2020
2.1. Ekonomia społeczna – reintegracja – zatrudnienie – usługi lokalne;
2.2. Przewidywany system wsparcia;

   3. Wieloletni regionalny plan rozwoju Ekonomii Społecznej
3.1. Co to jest, i jak powinien wyglądać;
3.2. Do czego nam to jest potrzebne;
3.3. Jak możemy się przyczynić do jego kształtowania;
   
   4. Region byczyński – czy mamy szanse – budowa sieci;
4.1. Możliwe kierunki działania;
4.2. Instrumenty prawne i finansowe
4.3. Potrzeby organizacji (giełda pomysłów);
4.4. Które projekty można realizować;
4.4. Czy możemy realizować to samodzielnie czy też potrzebna byłaby sieć wsparcia
   
   5. Rekomendacje do Strategii – dokumentu przygotowywanego przez     organizacje na rzecz władz publicznych.


 zmiana ter sem nam0001.jpeg

 

Program spotkania dla organizacji pozarządowych, przedstawicieli JST, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w ramach projektu Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w dniach 10-11 sierpnia 2011 r.
 
Zajęcia odbywać się będą w godz. 900 – 1500(z uwzględnieniem przerw)
 
Miejsce realizacji zajęć: Namysłów (szczegółowa informacja wkrótce na stronie www.spoldzielnia.byczyna.pl)
 
Tematyka zajęć (obejmująca dwa dni):
1.     Wprowadzenie do zajęć (przedstawienie tematyki);
 
2.     Ekonomia społeczna – podstawowe problemy na przyszłość; Perspektywa 2020
2.1. Ekonomia społeczna – reintegracja – zatrudnienie – usługi lokalne;
2.2. Przewidywany system wsparcia;
 
     3. Wieloletni regionalny plan rozwoju Ekonomii społecznej
3.1. co to jest, i jak powinien wyglądać;
3.2 do czego nam to jest potrzebne;
3.3 jak możemy się przyczynić do jego kształtowania;
     4. Region namysłowski – czy mamy szanse – budowa sieci;
4.1. możliwe kierunki działania;
4.2. Instrumenty prawne i finansowe
4.3. potrzeby organizacji (giełda pomysłów);
4.4. które projekty można realizować;
4.4. czy możemy realizować to samodzielnie czy też potrzebna byłaby sieć wsparcia
5. Rekomendacje do Strategii – dokumentu przygotowywanego przez     organizacje na rzecz władz publicznych.