Szkolenia

  Szanowni Państwo !

W nawiązaniu do informacji o organizowanym szkoleniu w zakresie „Podstawy księgowości i kontrolingu w PES”, planowane było w dniach 12 – 13 stycznia i 13 – 14 stycznia 2012 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej CISPOL (Polanowice 94, 46-220 Byczyna) informujemy, iż zostało ono przesunięte na 16-17.01.2012 r. w godz.
I grupa 800 – 1430;
II grupa 1430 – 2100 (zmiana terminu związana jest z chorobą trenera).

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej itp.) z terenu województwa opolskiego – gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa, a ma na celu przekazanie informacji teoretycznych, a także umiejętności praktycznych przydatnych przy rozliczaniu księgowym działających podmiotów.

W załączeniu przedkładamy Państwu kartę zgłoszeniową oraz programy szkoleń.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały, posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu. Wskazane miejsca realizacji mogą się zmienić w przypadku większości zgłoszeń z innego terenu niż wskazany w celu dostosowania do odbiorców szkolenia.  Więcej informacji na stronie www.spoldzielnia.byczyna.pl.

Zapraszamy do zgłoszenia się na szkolenie, osoby które wysyłały do nas zgłoszenia prosimy o ponowienie ich z wyborem odpowiedniej grupy.

 Pliki do pobrania:

 DOCformularz zgł. księgowość 16-17.01.2012.doc

DOCprogram księgowość 16-17.01.2012 r. - I grupa.doc

DOCprogram księgowość 16-17.01.2012 r. - II grupa.doc


Szanowni Państwo !

          Od listopada 2010 r.  Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna 
w Byczynie
prowadzi Inkubator w ramach Projektu „Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej świadczy wsparcie merytoryczne w zakresie doradztwa nt. źródeł finansowania organizacji pozarządowych, doradztwa prawnego, księgowo-finansowego, marketingowego, nowych technologii-informatyka; organizuje szkolenia, wizyty studyjne oraz seminaria w zakresie tworzenia modelu współpracy oraz promocji gospodarki społecznej.

         W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach pt. „Podstawy księgowości i kontrolingu w PES”, które odbędzie się w dniach 12 – 13 stycznia i 13 – 14 stycznia 2012 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej CISPOL (Polanowice 94, 46-220 Byczyna) oraz „Public Relations dla PES”, które odbędzie się w dniach 21 – 22 grudnia 2011 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej w Kostowie (Kostów 10, 46-220 Byczyna).

     Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej itp.)
z terenu województwa opolskiego – gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa, a ma na celu przekazanie informacji teoretycznych, a także umiejętności praktycznych przydatnych przy rozliczaniu księgowym działających podmiotów oraz ich kontaktach z mediami i umiejętnym wykorzystaniu narzędzi promocyjnych w ich codziennym funkcjonowaniu i rozwoju.

         W ramach szkolenia zapewniamy materiały, posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu. Wskazane miejsca realizacji mogą się zmienić w przypadku większości zgłoszeń z innego terenu niż wskazany w celu dostosowania do odbiorców szkolenia.  

           Pliki do pobrania:

DOCformularz zgł. księgowość 12-13.01.2012.doc

DOCformularz zgł. księgowość 13-14.01.2012.doc

DOCformularz zgł. PR dla PES.doc

DOCprogram księgowość 12-13.01.2012 r..doc

DOCprogram księgowość 13-14.01.2012 r..doc

DOCprogram PR dla PES 21-22.12.2011 r..doc