Strefa Podmiotów Ekonomii Społecznej

Strefa ta zawiera istotne informacje do wykorzystania dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

 

Zapraszamy do korzystania!!

 

1. W wyniku działań "Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej" stworzono pakiety  marketingowe, zawierające szereg odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez członków stowarzyszeń. Opracowano 10 pakietów marketingowych:

PDFMarketing-wiadomości wstępne.pdf

PDFFundrasing.pdf

PDFPublic relations.pdf

PDFPublic relations-tworzenie programu.pdf

PDFMarketing internetowy.pdf

PDFMarketing cyfrowy.pdf

PDFMarketing skuteczny-dobre praktyki.pdf

PDFPOKL dla PES-dobre praktyki.pdf

PDFPO FIO dla PES-dobre praktyki.pdf

PDFSłownik pojęć marketingowych.pdf

2. Podczas tworzenia Analizy SWOT oraz Analiz Potrzeb Podmiotów ES opracowano "wizytówkę" stowarzyszeń współpracyjących z Inkubatorem. W tym pliku znajdziecie Państwo dane adresowe stowarzyszeń, ich NIP, Regon.

 XLSWizytówka PES.xls

 3. Członkowie Podmiotów ES mogą również wypożyczyć książki w biurze projketu.

Posiadamy:
  • "Organizacja społeczna w ogólnym postepowaniu administracyjnym" -
    Anna Gronkiewicz
  • -"Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego - przewodnik po funduszach unijnych (uzyskiwanie i wykorzystanie) - 
    Maria Supera-Markowska
  • "Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych - Krzysztof Puchacz

 

 

Potrzebujecie Państwo doradztwa - ZAPRASZAMY!!

W ramach projektu "Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej" świadczymy doradztwo dla członków PES. Więcej informacji w zakładce Wsparcie doradcze podmiotów ES