O PROJEKCIE

POKL czarne
        Projekt „Od CIS-u do Spółdzielni Socjalnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
          Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Spółdzielnię Socjalną Usługowo-Handlowo-Produkcyjną w Byczynie w partnerstwie z Gminą Byczyna / Centrum Integracji Społecznej „CISPOL”.
 
Okres realizacji projektu od 01.01.2011 do 30.06.2012 roku
 
Projekt realizowany na terenie województwa opolskiego, w gminach o wysokim wskaźniku ubóstwa tj.: 
 
 
Grodków Wołczyn Otmuchów
Lewin Brzeski Domaszowice Paczków
Lubsza Pokój Pakosławice
Baborów Świerczów Gorzów Śląski
Branice Wilków Niemodlin
Głubczyce Kamiennik Tułowice
Byczyna Korfantów Prudnik
 
Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnieniaosób pozostających bez pracy na terenie woj. opolskiego - gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa. Cele szczegółowe w zakładce _pozycjamenu32_

 Oferowane wsparcie w zakładce _pozycjamenu31_
                                
Jeśli jesteś osobą nieaktywną zawodowo lub bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, znajdujesz się w trudnej sytuacji, masz problem ze znalezieniem zatrudnienia skorzystaj ze wsparcia oferowanego w projekcie!!!

 
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY!
 
Więcej informacji dotyczących realizacji projektu  "Od CIS-u do Spółdzielni Socjalnej" uzyskasz:
1)      Pod nr Tel.: 77 414 45 11
2)      E-mail: spoldzielnia.socjalna@wp.pl