ZADANIA

1.      Wsparcie doradcze

 • warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia w grupach dla wszystkich osób biorących udział w projekcie;
 • doradztwo psychologiczne i zawodowe w postaci indywidualnych porad (zadanie obejmie wszystkie osoby w projekcie), zajęcia przyczynią się do aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia i kompetencji pracowniczych;
 • działania asystenta rodzinnego, który wsparciem obejmie dzieci uczestników projektu, celem podejmowanych działań będzie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Pomoc udzielana będzie w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych w środowisku naturalnym dziecka;

2.      Wsparcie szkoleniowo-warsztatowe

 • Kurs posadzkarz - 80h (zadanie realizowane w 2012 r.);
 • Spawanie - 145h, kurs zakończony egzaminem (zadanie realizowane w 2012 r.);
 • Szkolenie pieczenie i dekorowanie wypieków - 50h (zadanie realizowane w 2012 r.);
 • Kurs fryzjerski - 150h (zadanie realizowane w 2012 r.);
 • Kurs hydrauliczny - 120h (zadanie realizowane w 2012 r.);
Uczestnikom zostanie wypłacone stypendium godzinowe za uczestnictwo w szkoleniu / kursie.
 
 • Zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie architektury małych krajobrazów (zadanie realizowane w 2011 r., czas trwania warsztatu to 5 m-cy);
 • Zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie obróbki i skrawania drewna (zadanie realizowane w 2011 r., czas trwania warsztatu to 7 m-cy);
 • Zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie obsługi ruchu turystyczno-historycznego (zadanie realizowane w 2011 r., czas trwania warsztatu to 4 m-cy);
 • Zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie krawieckim (zadanie realizowane w 2011 r., czas trwania warsztatu to 5 m-cy);
 • Zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie poligraficznym (zadanie realizowane w 2011 r., czas trwania warsztatu to 8 m-cy)
Zajęcia reintegracji zawodowej przyczynią się do zapoznania z tajnikami pracy w poszczególnych warsztatach, możliwością zdobycia doświadczenie praktycznego oraz będą wsparciem finansowym dla osób je realizujących (stypendium miesięczne).