O projekcie

POKL czarne.jpeg
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Spółdzielnię Socjalną Usługowo-Handlowo-Produkcyjną w Byczynie
w partnerstwie z Gminą Byczyna / Centrum Integracji Społecznej „CISPOL”.

 

Okres realizacji projektu od 01.07.2012 do 30.06.2014 roku

 

Projekt realizowany na terenie województwa opolskiego, w gminach  o wysokim wskaźniku ubóstwa tj.: Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Baborów, Branice, Głubczyce, Byczyna, Wołczyn, Domaszowice, Pokój, Świerczów, Wilków, Kamiennik, Korfantów, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Gorzów Śląski, Niemodlin, Tułowice, Prudnik.

 

Jeśli jesteś osobą nieaktywną zawodowo lub bezrobotną zarejestrowaną 
w powiatowym urzędzie pracy, znajdujesz się w trudnej sytuacji, masz problem
ze znalezieniem zatrudnienia skorzystaj ze wsparcia oferowanego w projekcie!!!