2014 rok

 POKL czarne.jpeg
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  1. Wsparcie doradcze
  • warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia w grupach dla wszystkich osób biorących udział w projekcie;

  • doradztwo psychologiczne i zawodowe w postaci indywidualnych porad (zadanie obejmie wszystkie osoby w projekcie), zajęcia przyczynią się do aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia i kompetencji pracowniczych;
  • działania asystenta rodzinnego, który wsparciem obejmie dzieci uczestników projektu, celem podejmowanych działań będzie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Pomoc udzielana będzie w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych w  środowisku naturalnym dziecka.

 

  1. Kursy i szkolenia:
  • operatora wózków widłowych – 66 h;
  • operatora pilarki elektrycznej i spalinowej - 126 h;
  • animator świetlic wiejskich – 60 h;
  • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - przewóz rzeczy – 140 h;

Uczestnikom zostanie wypłacone stypendium godzinowe za uczestnictwo
w szkoleniu / kursie, zapewnione zostaną materiały oraz catering podczas realizacji zajęć teoretycznych.