O projekcie

logo op got.jpeg

Projekt „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
przez

PROFES Spółdzielnię Socjalną w partnerstwie z Gminą Byczyna.

Okres realizacji projektu od 01.05.2016 do 31.12.2018 roku.
 

Projekt realizowany na terenie województwa opolskiego, w gminach  o wysokim wskaźniku ubóstwa tj.: Byczyna, Wołczyn, Dobrodzień, Zębowice, Gorzów Śląski, Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków, Murów.

 

Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz osoby bierne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w UP). Oferta kierowana jest zarówno do mężczyzn jak i kobiet bez ograniczeń wiekowych, jednak w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji (m.in.: osób, które posiadają niskie kwalifikacje, długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, osób nie mających motywacji do powrotu na rynek pracy.


Kwota dofinansowania: 2 328 831,10 zł