Zadania

logo op got.jpeg

Projekt „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


1. Wsparcie doradcze:

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne i zawodowe
 • grupowe warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych
 • grupowe warsztaty "Szkoła dla rodziców"
 • warsztaty socjoterapeutyczne i rozwojowe dla młodzieży

2. Kursy i szkolenia:

 • kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej - 1 edycja
 • prawo jazdy kat. C + przewóz rzeczy - 2 edycje
 • spawanie - 2 edycje

3. Zajęcia reintegracji zawodowej (czas trwania 5,5 miesiąca):

 • warsztat pielęgnacji terenów zielonych - 3 edycje
 • warsztat stolarski - 3 edycje
 • warsztat ogólnobudowlany - 1 edycja
 • warsztat krawiecki - 1 edycja
 • warsztat rękodzieła artystycznego - 2 edycje

4. Staże (trwające 8 miesięcy + 3 miesiące efektywności zawodowej) - 3 edycje

W przypadku staży i warsztatów reintegracji zawodowej przewidziane jest atrakcyjne stypendium miesięczne w wysokości 1850 zł brutto. Dla uczestników szkoleń i kursów gwarantujemy stypendium godzinowe w wysokości 4 zł/h.