O projekcie

logo op got.jpeg

Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
przez
Spółdzielnię Socjalną Usługowo-Handlowo-Produkcyjną w Byczynie
w konsorcjum z:

Gminą Byczyna

Powiatem Kluczborskim

Stowarzyszeniem Animacji Lokalnej ARKONA

 

Okres realizacji projektu od 01.11.2015 do 31.10.2018 roku.

 

Projekt realizowany jest w subregionie północnym województwa opolskiego, czyli powiatach:

Kluczborskim               Oleskim               Brzeskim             Namysłowskim

 

          Grupa docelowa:

  • osoby bezrobotne chcące założyć działalność gospodarczą (spółdzielnię socjalną),
  • przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES),
  • osoby zainteresowane utworzeniem lub przystąpieniem do PES.


Zapraszamy do udziału w projekcie !!!