Oferta

logo op got.jpeg

Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Oferta OWES:

 • animacja na rzecz rozwoju sektora ES,
   
 • inicjowanie budowania partnerstw,
   
 • promocja usług i produktów PES,
   
 • wsparcie szkoleniowo - doradcze działających PES i PS, w tym również szkolenia zawodowe, doradztwo w zakresie: marketingowym, prawnym, osobowym, księgowym, podatkowym, inne w zależności od zgłaszanych potrzeb,
   
 • doradztwo dla grup inicjatywnych, osób zainteresowanych utworzeniem, przystąpieniem do PES,
   
 • doradztwo biznesowe dla działających podmiotów,
   
 • wsparcie finansowe jednorazowe na założenie podmiotu oraz pomostowe minimum przez pierwsze 6 miesięcy.
   

CAŁOŚĆ WSPARCIA BEZPŁATNA !!!